dostawa
Informacje

Regulamin i polityka prywatności

Właścicielem sklepu jest: 

Handel artykułami przemysłowymu Staniec Piotr

Kołomań 41

26-050 Zagnańsk

NIP: 9590804246

Postanowienia ogólne

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy określonego w opisie każdego produktu.

Dowodem zakupu w sklepie jest paragon.

Zamówienia

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Zamówienia można składać za pomocą formularza na stronie sklepu lub telefonicznie. Opłata za połączenie telefoniczne zgodne z taryfą operatora.

Zakupiony towar wraz paragonem jest wysyłany przez firmę kurierską InPost na podany przez Klienta adres dostawy.

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Rozpoczęcie realizacji zamówień następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Każdy klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub anulować złożone zamówienie droga mailową lub telefonicznie.

Dostawa towaru

Przesyłka zostaje przygotowana po zaksięgowaniu zapłaty za kupiony towar.

Dostępność każdego modelu i rozmiaru jest podana w momencie składania zamówienia. Jeżeli towar jest dostępny to znaczy, że jest w naszym magazynie i zostanie wysłany najpóźniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu należności.

Ponieważ prowadzimy sprzedaż w kilku różnych miejscach możliwa jest sytuacja, że produkt kupiony w sklepie będzie niedostępny. W takiej sytuacji proponujemy zamianę na inny model, podajemy termin w jakim kupiony produkt będzie dostępny lub tego samego dnia robimy przelew zwrotny całej wpłaconej kwoty za zakupy.

Formę dostawy wybiera Klient w momencie składania zamówienia. Dla każdej formy dostawy podany jest koszt dostawy.

Zwroty i wymiany

Szczegółowe informacje na temat zwrotów i wymiany produktów można znaleźć na stronie Zwroty.

Ochrona danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firme handel artykułami przemysłowymi Staniec Piotr  na potrzeby i w zakresie niezbędnym do korzystania przeze mnie z usług świadczonych przez sklep KasiaStyl w tym na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom trzecim (np. firmie kurierskiej), przy pomocy których sklep KasiaStyl świadczy usługi związane z realizacją zamówień oraz obsługą płatności.

(wymagane)

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do przetwarzania danych przez

Handel artykułami przemysłowymi Staniec Piotr

Kołomań 41

26-050 Zagnańsk

e mail :sklep@kasiastyl.pl

Tel:+48 534-401-661

 Ustanowienie, wykonanie lub rozwiązanie umowy

Na naszych stronach mają Państwo możliwość zamawiania naszych produktów online.

 Przetwarzanie danych przy zawieraniu umowy

Jeśli zarejestrują się Państwo na jednej z naszych stron internetowych/aplikacji i/lub zawrą z nami inną umowę, będziemy przetwarzać dane wymagane do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy z Państwem. Obejmuje to:

  • Imię, nazwisko
  • Faktura i adres dostawy
  • Adres e-mail
  • informacje dotyczące rozliczeń i płatności
  • Data urodzenia
  • Numer telefonu
  • Informacje o złożonych zamówieniach

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tzn. przekazują nam Państwo dane na podstawie odpowiedniego stosunku umownego (np. zarządzanie Państwa kontem klienta/użytkownika, realizacja umowy sprzedaży) między Państwem a nami. Jesteśmy również zobowiązani do przetwarzania adresu e-mail w przypadku zakupu za pośrednictwem naszych stron internetowych/aplikacji ze względu na wymogi prawne w polskim kodeksie cywilnym (KC) w celu wysłania elektronicznego potwierdzenia zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

O ile nie wykorzystujemy Państwa danych do celów reklamowych, to dane zebrane w celu realizacji umowy przechowujemy przez czas trwania umowy, jak również do momentu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnych umownych praw gwarancyjnych i rękojmi o. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje wymagane przez prawo cywilne i podatkowe dotyczące stosunku umownego przez okresy określone przez prawo. W tym okresie dane te będą ponownie przetwarzane wyłącznie w przypadku kontroli organów podatkowych oraz w celu realizacji ewentualnych roszczeń.

Następujące przetwarzanie danych jest również konieczne do realizacji umowy kupna za pośrednictwem naszej strony internetowej/aplikacji:

Państwa dane dotyczące płatności zostaną przekazane dostawcom usług płatniczych, którym zlecamy przetwarzanie płatności. Informacje o adresie dostawy przekazujemy zleconym przez nas firmom logistycznym i partnerom spedycyjnym. Aby zapewnić dostawę towaru zgodnie z Państwa życzeniem, przekazujemy Państwa adres e-mail i ewentualnie numer telefonu firmie logistycznej i/lub partnerowi spedycyjnemu, którym zlecamy realizację dostawy. W razie potrzeby skontaktuje się z Państwem przed dostawą, aby uzgodnić z Państwem szczegóły dostawy. Dane te będą przekazywane wyłącznie do odpowiednich celów i usuwane po ich dostarczeniu, chyba że nasi usługodawcy sami będą zobowiązani do zachowania tych danych z powodów prawnych.

 Usługi płatnicze

W celu realizacji Państwa płatności oferujemy Państwu różne metody płatności, pomiędzy którymi mogą Państwo swobodnie wybierać. Oprócz standardowych metod płatności, takich jak przedpłata, płatność za pobraniem, oferujemy Państwu możliwość płatności kartą kredytową, natychmiastowego przelewu bankowego oraz płatności odroczonych. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym, dane zamówienia zostaną przekazane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych w celu realizacji płatności. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: https://paypo.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych#osobowych#bramka-platnicza-paypo, w momencie akceptacji przez Państwa Regulaminu korzystania z bramki płatniczej PayPo lub Tiwsto. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych. Przetwarzający nie wykorzystują danych do własnych celów, lecz przetwarzają je wyłącznie na zlecenie administratora danych. Przykład: jeśli np. kupią Państwo artykuł w kasi styl, przekazujesz m.in. swój adres e-mail w celu przesłania przez nas potwierdzenia zamówienia.  jest zatem administratorem danych w zakresie przetwarzania tych danych. W celu wysłania potwierdzenia zamówienia Państwa adres e-mail zostanie następnie przekazany usługodawcy. Usługodawca ten przejmuje następnie wysyłanie do Państwa potwierdzenia zamówienia zakupionego artykułu. W tym celu usługodawca przetwarza Państwa adres e-mail 

.Dostawca usług marketingowych

Różnym dostawcom usług produkcyjnych (drukarnie, agencje marketingowe, firmy mailingowe) zlecamy produkcję materiałów reklamowych, jak katalogi produktów, biuletyny, mailingi itp. Przekazanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 Sieci reklamowe/afiliacyjne

Ponadto, w środowisku marketingu online korzystamy z usług innych partnerów/zleceniobiorców, którzy są niezbędni do świadczenia usług i realizacji naszych celów w zakresie marketingu online. Przekazujemy dane osobowe tym partnerom zewnętrznym, jeśli jest to konieczne do celów rozliczeniowych w ramach świadczenia usług (np. identyfikator kliknięcia, identyfikator partnera reklamowego i wartość koszyka do wyświetlania i/lub sieci afiliacyjnych i porównywarek cenowych w celach czysto rozliczeniowych. Podstawą prawną dla tego transferu danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO.

Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się stosowaniu tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.